ÚPLNÉ PRAVIDLÁ „SÚŤAŽE O LETNÉ CENY“

I. Úvodné ustanovenia

 1. Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Súťaž o letné ceny“ na území Slovenskej republiky.  
 2. Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených zákazníkom je potrebné si vyložiť v súlade s týmito úplnými pravidlami súťaže (ďalej len „pravidlá“).
 3. Uvedené pravidlá sa môžu meniť výlučne formou písomných dodatkov. Zmena je účinná vyhlásením.
 4. Súťaž nepodlieha zákonom o hazardných hrách, nakoľko ide o spotrebiteľskú súťaž v zmysle príslušných zákonov a ustanovení Slovenskej republiky.

II. Organizátor

 1. Organizátor a vyhlasovateľ súťaže o letné ceny je spoločnosť Opravdove hubnuti s.r.o., so sídlom Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00, IČO: 04093551, DIČ: CZ04093551 zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 242473 (ďalej len „organizátor“).

III. Termín a miesto konania súťaže

 1. Súťaž o jednotlivé výhry prebieha v termíne od 1.6. 2022 00:00:00 do 30. 6. 2022 23:59:59 (ďalej len „konanie súťaže“). Pre účely vyhodnotenia je rozdelená do samostatných súťažných dní, kedy každý deň začína o 00:00:00 hod. a končí o 23:59:59 hod. (ďalej len „súťažný deň“). 
 2. Súťažou sa rozumie súťaž na stránke www.ketomix.sk/zlavyavyhry.
 3. Súťaž sa koná pre účastníkov z územia Slovenskej republiky.

IV.  Účastníci súťaže

 1. Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba vo veku od 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá sa oboznámila s pravidlami tejto súťaže a s jej pravidlami súhlasí (ďalej len „súťažiaci“).
 2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže a ostatné právnické a fyzické osoby, vrátane ich zamestnancov.
 3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami tejto súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. V takomto prípade prepadá výhra v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený vykonať nové losovanie alebo výhru použiť na iné marketingové účely. Súťažiaci bude vylúčený aj v prípade, ak organizátor súťaže zistí (alebo má oprávnené podozrenie), že ide o spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

V. Mechanika súťaže

 1. Súťaž je rozdelená do dvoch častí – súťaž s výhrou pre každého a súťaž o denné výhry.
 2. Súťaž s výhrou pre každého prebieha počas celého konania súťaže a výhercom je každý, kto v ktoromkoľvek súťažnom dni nakúpi prostredníctvom webových stránok organizátora súťaže na www.ketomix.sk produkty v ľubovoľnej hodnote.
 3. Súťaž o denné výhry prebieha v jednotlivých samostatných súťažných dňoch a výhercovia budú vybraní v každom jednotlivom súťažnom dni prostredníctvom losovania.
 4. Postup zapojenia sa do súťaže o výhru pre každého a súťaže o denné výhry je nasledujúci:

   


  SÚŤAŽNÝ NÁKUP: súťažiaci v príslušnom súťažnom dni urobí prostredníctvom webovej stránky organizátora na www.ketomix.sk svoj nákup v ľubovoľnej hodnote (ďalej len „súťažný nákup“) a do objednávky vyplní aktuálne a platné kontaktné údaje. Doručovacia adresa musí byť na území Slovenskej republiky.

  POTVRDENIE SÚHLASU S PRAVIDLAMI: pri nákupe potvrdí súťažiaci súhlas s pravidlami tejto súťaže vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov.

   

 5. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže s výhrou pre každého a súťaže o denné výhry opakovane, a to vždy s novým súťažným nákupom (koľko súťažných nákupov uskutoční, toľkokrát bude zaradený do zlosovania o denné výhry). Do súťaže, resp. do zlosovania o denné výhry za príslušný súťažný deň, je zaradený každý súťažný nákup, ktorý je v daný deň uskutočnený.

VI. Výhry v súťaži

 1. Medzi výhru pre každého účastníka súťaže je zaradená aj možnosť využiť do 31. júla 2022 zľavový kód s 15% zľavou na nákup tovaru v akejkoľvek hodnote na stránke www.litex.sk.   
 2. Denné výhry pre jednotlivé súťažné dni sú nasledujúce:

1.6.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

2.6.2022

Profesionálna sada 30 kusov náradia na grilovanie CATTARA SADA v hodnote 53

3.6.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

4.6.2022

Sada na letnú záhradnú hru KROKET ORIGINAL od značky Bex Sport v hodnote 77

5.6.2022 

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

6.6.2022 

Elektrický gril TRISTAR BQ-2816 Barbecue v hodnote 118

7.6.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

8.6.2022

Sada cestovných kufrov AGA TRAVEL SET MC3078 v hodnote 95

9.6.2022 

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

10.6.2022

Hojdacia sieť RIMINI od spoločnosti diVolio vr. skladacieho stojanu v hodnote 65

11.6.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

12.6.2022

Sada prírodnej opaľovacej kozmetiky Sunkissed Box od BYROKKO v hodnote 49

13.6.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

14.6.2022

Kolobežka s nafukovacími kolesami NILS Extreme WH201 v hodnote 112

15.6.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20 

16.6.2022

Rodinný stan pre 4 osoby BROTHER ST07 v hodnote 122

17.6.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

18.6.2022

Elektrický gril TRISTAR BQ-2816 Barbecue v hodnote 118  

19.6.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

20.6.2022

Sada na letnú záhradnú hru KROKET ORIGINAL od značky Bex Sport v hodnote 77

21.6.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

22.6.2022

Profesionálna sada 30 kusov náradia na grilovanie CATTARA SADA v hodnote 53

23.6.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

24.6.2022

Sada cestovných kufrov AGA TRAVEL SET MC3078 v hodnote 95

25.6.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

26.6.2022

Hojdacia sieť RIMINI od spoločnosti diVolio vr. skladacieho stojanu v hodnote 65

27.6.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

28.6.2022

Sada prírodnej opaľovacej kozmetiky Sunkissed Box od BYROKKO v hodnote 49

29.6.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

30.6.2022

Kolobežka s nafukovacími kolesami NILS Extreme WH201 v hodnote 112

*Hodnota cien uvádzaných v českých korunách bola prepočítaná kurzom Českej národnej banky (kurz zo dňa 25.4.2022; 24,42 CZK = 1 EUR).

VII. Spôsob určenia výhercov a odovzdanie výhier.

 1. VÝHRA PRE KAŽDÉHO

  a) Výhru pre každého získava každý súťažiaci, ktorý uskutoční súťažný nákup v súlade s týmito pravidlami.
  b) O výhre bude súťažiaci informovaní prostredníctvom e-mailu, v ktorom organizátor uvedie postup uplatnenia zľavy.

 2. DENNÉ VÝHRY
  1. Po skončení príslušného súťažiaceho dňa bude zo všetkých jednotlivých súťažných nákupov uskutočnených v súlade s pravidlami tejto súťaže v príslušnom súťažnom dni vylosovaný (organizátorom) jeden výherca vyhrávajúci konkrétnu výhru pre daný deň, ktorá je uvedená v čl. VI. odst. 2 týchto pravidiel. Súčasne budú vylosovaní 2 náhradní výhercovia pre prípad, že prvý vylosovaný výherca nesplní podmienky pre získanie výhry v súlade s pravidlami súťaže.
  2. Losovanie bude prebiehať nasledovne: všetky objednávky súťažných nákupov príslušného súťažného dňa budú zoradené do prehľadnej tabuľky vzostupne od prvej uskutočnenej objednávky až po poslednú objednávku. Prostredníctvom externého generátora náhodných čísel bude vygenerované číslo. Toto číslo zodpovedá pozícii výhernej objednávky z celkového prehľadu v tabuľke. Celý proces losovania bude zaznamenaný. Číselný prehľad objednávok uvedený v tabuľke aj záznam z losovania každého súťažného dňa bude organizátorom archivovaný.
  3. Losovanie výhercov za každý súťažný deň bude prebiehať vždy prvý pracovný deň po jeho skončení. Losovanie prebehne zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili v príslušnom súťažnom dni (za ktorý sa losuje) pravidlá tejto súťaže podľa čl. 5 odst. 4. (podmienkou je registrácia do súťaže v danom dni, alebo už skoršia registrácia) na e-shope www.ketomix.sk a zároveň urobili v príslušnom súťažnom dni súťažný nákup (každý súťažný nákup je do zlosovania súťažného dňa zaradený samostatne). Čím viac súťažných nákupov, tým vyššia šanca na výhru.
  4. Meno výhercu bude uvedené vždy v prvý pracovný deň po skončení súťažného dňa v zozname výhercov na stránke www.ketomix.sk/zlavyavyhry
  5. Každý súťažný deň je vyhodnotený samostatne. Súťažné nákupy nie je možné previesť do iného súťažného dňa ako do toho, v ktorom bol súťažný nákup uskutočnený.
  6. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže a vyhrať v súťaži opakovane.

 3. Výhercovia denných výhier budú organizátorom kontaktovaní do 10 pracovných dní po uskutočnení losovania. Kontaktné údaje na výhercu budú použité z objednávky súťažného nákupu, ktoré súťažiaci uviedol pri zapojení sa do súťaže na stránke  www.ketomix.sk (e-mailom alebo telefonicky).
 4. Ak sa nepodarí výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy zadanej v objednávke alebo formou telefonického hovoru (aspoň dvakrát), prípadne ak výherca neuvedie úplné a pravdivé kontaktné údaje v objednávke, prípadne prejaví nesúhlas s prevzatím výhry, bude výhra pridelená ďalšiemu z vylosovaných náhradných výhercov. V prípade, ak sa nepodarí kontaktovať ani vylosovaných náhradných výhercov, prepadá výhra v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený urobiť nové losovanie alebo výhru využiť na iné marketingové účely.
 5. Denné výhry budú organizátorom súťaže odoslané výhercom pomocou prepravnej spoločnosti na adresu uvedenú v objednávke súťažného nákupu na stránkach www.ketomix.sk do 30 dní od úspešného telefonického a/alebo e-mailového kontaktovania výhercu a overenia jeho súhlasu s prevzatím výhry, ak sa organizátor s výhercom nedohodne inak (osobné prevzatie výhry výhercom). V takomto prípade bude výhercovi umožnené prevziať výhru do 30 dní od úspešného telefonického a/alebo e-mailového kontaktovania a overenia súhlasu s prevzatím výhry v sídle organizátora súťaže.
 6. Ak si výherca nepreberie zásielku s výhrou alebo si ju nevyzdvihne vo vyššie uvedenej lehote, výhra prepadá v prospech organizátora súťaže.
 7. V prípade potreby (na základe výzvy organizátora) je výherca povinný doručiť organizátorovi doklady preukazujúce nárok súťažiaceho na výhru. Súťažiaci je povinný na všetky výzvy organizátora (v súlade s pravidlami tejto súťaže) reagovať v lehote 7 pracovných dní od doručenia výzvy, inak bude zo súťaže vyradený, čím zaniká jeho nárok na výhru (nestáva sa výhercom v súťaži).
 8. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie dodania či stratu počas prepravy.  

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Organizátor je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť či upraviť jej pravidlá. Prípadné zmeny podmienok a pravidiel súťaže sa uskutočnia v písomnej forme a ich znenie bude zverejnené na internetovej stránke www.ketomix.sk/zlavyavyhry
 2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti na odvolanie. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Zároveň má právo meniť podmienky odovzdávania výhier, a to v prípade, ak mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť odovzdané výhercom v súlade s pravidlami súťaže.
 3. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné. Na výhry v súťaži sa neuplatňuje právo reklamácie ani akékoľvek iné právo vadného plnenia (Obchodný zákonník).
 4. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú súťažiaci prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.
 5. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické problémy spôsobené prenosom dát elektronickými prostriedkami.
 6. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich bezvýhradne dodržiavať.
 7. Osobné údaje poskytnuté súťažiacimi budú organizátorom spracované pre účely oprávnených záujmov, resp. za účelom účasti v súťaži, odovzdávaní výhry či za iným účelom spojeným so súťažou.
 8. Vecne príslušným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov súvisiacich so súťažou je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27.
 9. Originál úplných pravidiel súťaže bude počas jej trvania uložený u organizátora súťaže na internetovej stránke www.ketomix.sk/zlavyavyhry98 %zákazníkov náš obchod odporúča zo 387 recenzií na Heureka.sk

Sledujte nás, pochváľte sa fotkami vašich receptov a hlavne výsledkov. #ketomixskZobraziť profil

Nemáte ešte účet?

Zaregistrujte sa a získajte veľa výhod:

Darček k narodeninám - nezabudnite vyplniť dátum svojho narodenia

Zľava z opakovaných nákupov

Prehľad všetkých vašich objednávok

Rýchla opakovaná objednávka

Nemusíte vyplňovať svoje údaje

Registrovať sa

Nebudete na to sami!

Tisíce ľudí ako ste vy tu zdieľa svoje výsledky, motivujú sa navzájom a naši výživoví poradcovia Vám tu zodpovedia všetky Vaše otázky. Využite podpory od ostatných a začnite chudnúť už dnes!

PRIDAŤ SA DO SKUPINY

ČLENOVIA viac ako 16 000 členov

Možnosti dopravy

DPD
4,40 €
Zásielkovňa
3,50 €