ÚPLNÉ PRAVIDLÁ „SÚŤAŽE O LETNÉ CENY“

I. Úvodné ustanovenia

 1. Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Súťaž o automobil na rok a ďalšie ceny“ na území Českej republiky a Slovenskej republiky. 
 2. Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených zákazníkom je potrebné si vyložiť v súlade s týmito úplnými pravidlami súťaže (ďalej len „pravidlá“).
 3. Uvedené pravidlá sa môžu meniť výlučne formou písomných dodatkov. Zmena je účinná vyhlásením.
 4. Súťaž nepodlieha zákonom o hazardných hrách, nakoľko ide o spotrebiteľskú súťaž v zmysle príslušných zákonov a ustanovení Českej republiky a Slovenskej republiky.

II. Organizátor

 1. Organizátor a vyhlasovateľ súťaže o automobil na rok a ďalšie ceny je spoločnosť Opravdove hubnuti s.r.o., so sídlom Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00, IČO: 04093551, DIČ: CZ04093551 zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 242473 (ďalej len „organizátor“).

III. Termín a miesto konania súťaže

 1. Súťaž o jednotlivé výhry prebieha v termíne od 25. 4. 2022 00:00:00 do 31. 5. 2022 23:59:59 (ďalej len „konanie súťaže“). Pre účely vyhodnotenia je rozdelená do samostatných súťažných dní, kedy každý deň začína o 00:00:00 hod. a končí o 23:59:59 hod. (ďalej len „súťažný deň“). 
 2. Súťaž o hlavnú výhru (automobil na rok) prebieha v termíne od 25. 4. 2022 o 00:00:00 hod. do 31. 5. 2022  o 23:59:59 hod. 
 3. Súťažou sa rozumie súťaž na stránke www.ketomix.cz/slevyavyhry alebo www.ketomix.sk/zlavyavyhry.
 4. Súťaž  sa koná spoločne pre účastníkov z územia Českej republiky a Slovenskej republiky.

IV.  Účastníci súťaže

 1. Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba vo veku od 18 rokov s doručovacou adresou na území Českej alebo Slovenskej republiky, ktorá sa oboznámila s pravidlami tejto súťaže a s jej pravidlami súhlasí (ďalej len „súťažiaci“).
 2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže a ostatné právnické a fyzické osoby, vrátane ich zamestnancov.
 3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami tejto súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. V takomto prípade prepadá výhra v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený vykonať nové losovanie alebo výhru použiť na iné marketingové účely. Súťažiaci bude vylúčený aj v prípade, ak organizátor súťaže zistí (alebo má oprávnené podozrenie), že ide o spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

V. Mechanika súťaže

  1. Súťaž je rozdelená do troch častí – súťaž s výhrou pre každého, súťaž o denné výhry a súťaž o hlavnú cenu.
  2. Súťaž s výhrou pre každého prebieha počas celého konania súťaže a výhercom je každý, kto v ktoromkoľvek súťažnom dni nakúpi prostredníctvom webových stránok organizátora súťaže na www.ketomix.cz alebo www.ketomix.sk produkty v ľubovoľnej hodnote.
  3. Súťaž o denné výhry prebieha v jednotlivých samostatných súťažných dňoch a výhercovia budú vybraní v každom jednotlivom súťažnom dni prostredníctvom losovania.
  4. Súťaž o hlavnú výhru prebieha počas celého konania súťaže. Za celé toto obdobie bude prostredníctvom losovania určený jeden výherca.
  5. Postup zapojenia sa do súťaže o výhru pre každého, súťaže o denné výhry a hlavnú výhru je nasledujúci:

    


   SÚŤAŽNÝ NÁKUP: súťažiaci v príslušnom súťažnom dni urobí prostredníctvom webovej stránky organizátora na www.ketomix.cz alebo www.ketomix.sk svoj nákup v ľubovoľnej hodnote (ďalej len „súťažný nákup“) a do objednávky vyplní aktuálne a platné kontaktné údaje. Doručovacia adresa musí byť na území Českej alebo Slovenskej republiky.

   POTVRDENIE SÚHLASU S PRAVIDLAMI: pri nákupe potvrdí súťažiaci súhlas s pravidlami tejto súťaže vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov.

   SÚŤAŽ O HLAVNÚ VÝHRU: do súťaže o hlavnú výhru sú zaradení všetci záujemci, ktorí splnia v čase konania súťaže vyššie uvedený postup zapojenia sa do súťaže s výhrou pre každého, súťaže o denné výhry a súťaže hlavnú výhru.

    

  6. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže s výhrou pre každého, súťaže o denné výhry a hlavnú výhru opakovane, a to vždy s novým súťažným nákupom (koľko súťažných nákupov uskutoční, toľkokrát bude zaradený do zlosovania o dennú či hlavnú výhru). Do súťaže, resp. do zlosovania o denné výhry za príslušný súťažný deň, je zaradený každý súťažný nákup, ktorý je v daný deň uskutočnený. V prípade hlavnej výhry je do zlosovania zaradený každý súťažný nákup, ktorý bol uskutočnený počas celej doby konania súťaže.

VI. Výhry v súťaži

  1. Medzi výhru pre každého účastníka súťaže je zaradená aj možnosť využiť do 31. júna 2022 zľavový kód s 15% zľavou na nákup tovaru v akejkoľvek hodnote na stránke www.litex.sk alebo www.litex.sk.   
  2. Denné výhry pre jednotlivé súťažné dni sú nasledujúce:

25.4.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

26.4.2022

Elektrický gril TRISTAR BQ-2816 Barbecue v hodnote 118

27.4.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

28.4.2022

Hojdacia sieť RIMINI od spoločnosti diVolio vr. skladacieho stojanu v hodnote 65

29.4.2022 

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

30.4.2022 

Sada na letnú záhradnú hru KROKET ORIGINAL od značky Bex Sport v hodnote 77

1.5.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

2.5.2022

Profesionálna sada 30 kusov náradia na grilovanie CATTARA SADA v hodnote 53

3.5.2022 

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

4.5.2022

Rodinný stan pre 4 osoby BROTHER ST07 v hodnote 122

5.5.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

6.5.2022

Sada cestovných kufrov AGA TRAVEL SET MC3078 v hodnote 95

7.5.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

8.5.2022

Elektrický gril TRISTAR BQ-2816 Barbecue v hodnote 118

9.5.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20 

10.5.2022

Kolobežka s nafukovacími kolesami NILS Extreme WH201 v hodnote 112

11.5.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

12.5.2022

Sada cestovných kufrov AGA TRAVEL SET MC3078 v hodnote 95 

13.5.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

14.5.2022

Sada na letnú záhradnú hru KROKET ORIGINAL od značky Bex Sport v hodnote 77

15.5.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

16.5.2022

Elektrický gril TRISTAR BQ-2816 Barbecue v hodnote 118

17.5.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

18.5.2022

Hojdacia sieť RIMINI od spoločnosti diVolio vr. skladacieho stojanu v hodnote 65

19.5.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

20.5.2022

Sada prírodnej opaľovacej kozmetiky Sunkissed Box od BYROKKO v hodnote 49

21.5.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

22.5.2022

Rodinný stan pre 4 osoby BROTHER ST07 v hodnote 122

23.5.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

24.5.2022

Sada prírodnej opaľovacej kozmetiky Sunkissed Box od BYROKKO v hodnote 49

25.5.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20 

26.5.2022

Profesionálna sada 30 kusov náradia na grilovanie CATTARA SADA v hodnote 53

27.5.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

28.5.2022

Sada cestovných kufrov AGA TRAVEL SET MC3078 v hodnote 95

29.5.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

30.5.2022

Kolobežka s nafukovacími kolesami NILS Extreme WH201 v hodnote 112

31.5.2022

2x náramok so strieborným príveskom v tvare X od českej šperkárskej spoločnosti PRAQIA Jewellery v hodnote 2 x 20

*Hodnota cien uvádzaných v českých korunách bola prepočítaná kurzom Českej národnej banky (kurz zo dňa 25.4.2022; 24,42 CZK = 1 EUR).

 1. Hlavnou výhrou je bezplatné užívanie osobného automobilu na 1 rok.

  a) Špecifikácia osobného automobilu:

továrenská značka:Hyundai,
typ: i30, 1,5Dpi, kombi, smart.

   b) Podmienky užívania osobného automobilu budú špecifikované formou samostatnej dohody, uzatvorenej medzi výhercom hlavnej výhry a organizátorom súťaže. Ak sa účastník súťaže a organizátor nedohodnú inak, výherca si bude sám hradiť predovšetkým všetky pohonné hmoty počas užívania vozidla. Výherca bude ďalej povinný nahradiť organizátorovi súťaže všetku škodu spôsobenú porušením dopravných predpisov, ak k tomu bude organizátor vyzvaný zaslaním rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy. Prípadné opravy bude výherca konzultovať s organizátorom súťaže, vrátane ich cenovej náročnosti. Na všetkých opravách vozidla alebo jeho príslušenstva spôsobených zavinením výhercu sa výherca bude podieľať finančnou spoluúčasťou, ktorá bude špecifikovaná vo vyššie uvedenej samostatnej dohode. Finančná spoluúčasť výhercu za každú takúto jednotlivú opravu nepresiahne čiastku 50 000,- Kč bez DPH, ak nebude v dohode čiastka určená inak.    

VII. Spôsob určenia výhercov a odovzdanie výhier

  1. VÝHRA PRE KAŽDÉHO

   a) Výhru pre každého získava každý súťažiaci, ktorý uskutoční súťažný nákup v súlade s týmito pravidlami.
   b) O výhre bude súťažiaci informovaní prostredníctvom e-mailu, v ktorom organizátor uvedie postup uplatnenia zľavy.

  2. DENNÉ VÝHRY
   1. Po skončení príslušného súťažiaceho dňa bude zo všetkých jednotlivých súťažných nákupov uskutočnených v súlade s pravidlami tejto súťaže v príslušnom súťažnom dni vylosovaný (organizátorom) jeden výherca vyhrávajúci konkrétnu výhru pre daný deň, ktorá je uvedená v čl. VI. odst. 2 týchto pravidiel. Súčasne budú vylosovaní 2 náhradní výhercovia pre prípad, že prvý vylosovaný výherca nesplní podmienky pre získanie výhry v súlade s pravidlami súťaže.
   2. Losovanie bude prebiehať nasledovne: všetky objednávky súťažných nákupov príslušného súťažného dňa budú zoradené do prehľadnej tabuľky vzostupne od prvej uskutočnenej objednávky až po poslednú objednávku. Prostredníctvom externého generátora náhodných čísel bude vygenerované číslo. Toto číslo zodpovedá pozícii výhernej objednávky z celkového prehľadu v tabuľke. Celý proces losovania bude zaznamenaný. Číselný prehľad objednávok uvedený v tabuľke aj záznam z losovania každého súťažného dňa bude organizátorom archivovaný.
   3. Losovanie výhercov za každý súťažný deň bude prebiehať vždy prvý pracovný deň po jeho skončení. Losovanie prebehne zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili v príslušnom súťažnom dni (za ktorý sa losuje) pravidlá tejto súťaže podľa čl. 5 odst. 5. (podmienkou je registrácia do súťaže v danom dni, alebo už skoršia registrácia) na e-shope www.ketomix.cz alebo www.ketomix.sk, a zároveň urobili v príslušnom súťažnom dni súťažný nákup (každý súťažný nákup je do zlosovania súťažného dňa zaradený samostatne). Čím viac súťažných nákupov, tým vyššia šanca na výhru.
   4. Meno výhercu bude uvedené vždy v prvý pracovný deň po skončení súťažného dňa v zozname výhercov na stránkach  www.ketomix.cz/slevyavyhry a www.ketomix.sk/zlavyavyhry
   5. Každý súťažný deň je vyhodnotený samostatne. Súťažné nákupy nie je možné previesť do iného súťažného dňa ako do toho, v ktorom bol súťažný nákup uskutočnený.
   6. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže a vyhrať v súťaži opakovane.

  3. HLAVNÁ VÝHRA

   1. Po skončení konania súťaže bude zo všetkých jednotlivých súťažiacich nákupov uskutočnených v súlade s pravidlami súťaže za celé súťažné obdobie organizátorom vylosovaný jeden výherca vyhrávajúci hlavnú výhru podľa č. VI. odst. 3 týchto pravidiel. Súčasne bude vylosovaných 5 náhradníkov pre prípad, že prvý výherca nesplní podmienky pre získanie hlavnej výhry v súlade so súťažnými pravidlami.
   2. Losovanie bude prebiehať nasledovne: všetky objednávky súťažných nákupov príslušného súťažného dňa budú zoradené do prehľadnej tabuľky vzostupne od prvej uskutočnenej objednávky až po poslednú objedávku. Prostredníctvom externého generátora náhodných čísel bude vygenerované číslo. Toto číslo zodpovedá pozícii výhernej objednávky z celkového prehľadu v tabuľke. Celý proces losovania bude organizátorom zaznamenaný. Číselný prehľad objednávok uvedený v tabuľke aj záznam z losovania výhercu hlavnej výhry bude organizátorom archivovaný.
   3. Losovanie výhercu hlavnej výhry a 5 náhradníkov prebehne do troch pracovných dní od ukončenia konania súťaže, a to zo všetkých jednotlivých súťažných nákupov súťažiacich, ktorí v súťažnom období splnili pravidlá tejto súťaže (každý súťažný nákup je do zlosovania zaradený samostatne). Čím viac súťažných nákupov je uskutočnených v súťažnom období, tým sa zvyšuje šanca na hlavnú výhru.
   4. Meno výhercu hlavnej ceny bude uvedené do troch pracovných dní od ukončenia súťaže v zozname výhercov na stránkach www.ketomix.cz/slevyavyhry a www.ketomix.sk/zlavyavyhry
  4. Výhercovia denných výhier aj výherca hlavnej ceny budú organizátorom kontaktovaní do 10 pracovných dní po uskutočnení losovania. Kontaktné údaje na výhercu budú použité z objednávky súťažného nákupu, ktoré súťažiaci uviedol pri zapojení sa do súťaže na stránke www.ketomix.cz alebo www.ketomix.sk (e-mailom alebo telefonicky).
  5. Ak sa nepodarí výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy zadanej v objednávke alebo formou telefonického hovoru (aspoň dvakrát), prípadne ak výherca neuvedie úplné a pravdivé kontaktné údaje v objednávke, prípadne prejaví nesúhlas s prevzatím výhry, bude výhra pridelená ďalšiemu z vylosovaných náhradných výhercov. V prípade, ak sa nepodarí kontaktovať ani vylosovaných náhradných výhercov, prepadá výhra v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený urobiť nové losovanie alebo výhru využiť na iné marketingové účely.
  6. Denné výhry budú organizátorom súťaže odoslané výhercom pomocou prepravnej spoločnosti na adresu uvedenú v objednávke súťažného nákupu na stránkach www.ketomix.cz alebo www.ketomix.sk do 30 dní od úspešného telefonického a/alebo e-mailového kontaktovania výhercu a overenia jeho súhlasu s prevzatím výhry, ak sa organizátor s výhercom nedohodne inak (osobné prevzatie výhry výhercom). V takomto prípade bude výhercovi umožnené prevziať výhru do 30 dní od úspešného telefonického a/alebo e-mailového kontaktovania a overenia súhlasu s prevzatím výhry v sídle organizátora súťaže.
  7. Hlavná výhra bude výhercovi odovzdaná osobne v sídle organizátora.
  8. Ak si výherca nepreberie zásielku s výhrou alebo si ju nevyzdvihne vo vyššie uvedenej lehote, výhra prepadá v prospech organizátora súťaže.
  9. V prípade potreby (na základe výzvy organizátora) je výherca povinný doručiť organizátorovi doklady preukazujúce nárok súťažiaceho na výhru. Súťažiaci je povinný na všetky výzvy organizátora (v súlade s pravidlami tejto súťaže) reagovať v lehote 7 pracovných dní od doručenia výzvy, inak bude zo súťaže vyradený, čím zaniká jeho nárok na výhru (nestáva sa výhercom v súťaži).
  10. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie dodania či stratu počas prepravy. 

VIII. Záverečné ustanovenia

   1. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Organizátor je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť či upraviť jej pravidlá. Prípadné zmeny podmienok a pravidiel súťaže sa uskutočnia v písomnej forme a ich znenie bude zverejnené na internetovej stránke  www.ketomix.cz/slevyavyhry a www.ketomix.sk/zlavyavyhry
   2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti na odvolanie. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Zároveň má právo meniť podmienky odovzdávania výhier, a to v prípade, ak mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť odovzdané výhercom v súlade s pravidlami súťaže.
   3. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné. Na výhry v súťaži sa neuplatňuje právo reklamácie ani akékoľvek iné právo vadného plnenia (Obchodný zákonník).
   4. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú súťažiaci prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.
   5. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické problémy spôsobené prenosom dát elektronickými prostriedkami.
   6. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich bezvýhradne dodržiavať.
   7. Osobné údaje poskytnuté súťažiacimi budú organizátorom spracované pre účely oprávnených záujmov, resp. za účelom účasti v súťaži, odovzdávaní výhry či za iným účelom spojeným so súťažou.
   8. Ak nie je vyššie uvedené inak alebo ak sa nedohodnú organizátor s výhercom inak, je organizátor povinný (v prípade výhercov z Českej republiky) výhru presahujúcu hodnotu 10.000,- Kč zdaniť v súlade s právnymi predpismi Českej republiky, predovšetkým v súlade so zákonom č. 585/1992 Sb., o dani z príjmu. Ak nie je vyššie uvedené inak alebo ak sa organizátor s výhercom nedohodne inak, organizátor upozorňuje súťažiacich zo Slovenskej republiky, že výhry presahujúce hodnotu 350 € sú povinní súťažiaci zdaniť v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku, predovšetkým v súlade so zákonom 595/2003 Z.z, o dani z príjmov a zákonom 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení.
   9. Vecne príslušným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov súvisiacich so súťažou je pre Českú republiku Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová stránka: www.coi.cz a pre Slovenskú republiku Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27.
   10. Originál úplných pravidiel súťaže bude počas jej trvania uložený u organizátora súťaže na internetovej stránke www.ketomix.cz/slevyavyhry a www.ketomix.sk/zlavyavyhry98 %zákazníkov náš obchod odporúča zo 387 recenzií na Heureka.sk

Sledujte nás, pochváľte sa fotkami vašich receptov a hlavne výsledkov. #ketomixskZobraziť profil

Nemáte ešte účet?

Zaregistrujte sa a získajte veľa výhod:

Darček k narodeninám - nezabudnite vyplniť dátum svojho narodenia

Zľava z opakovaných nákupov

Prehľad všetkých vašich objednávok

Rýchla opakovaná objednávka

Nemusíte vyplňovať svoje údaje

Registrovať sa

Nebudete na to sami!

Tisíce ľudí ako ste vy tu zdieľa svoje výsledky, motivujú sa navzájom a naši výživoví poradcovia Vám tu zodpovedia všetky Vaše otázky. Využite podpory od ostatných a začnite chudnúť už dnes!

PRIDAŤ SA DO SKUPINY

ČLENOVIA viac ako 16 000 členov

Možnosti dopravy

DPD
4,40 €
Zásielkovňa
3,50 €