Pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže vyhlásenej príspevkom na facebookovej stránke KetoMix SK zo dňa 31. 3. 2022 (ďalej len "súťaž"). Tento dokument záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže a môže byť prevádzkovateľom pozmenený formou písomných dodatkov.

Prevádzkovateľom súťaže je Opravdove hubnuti s.r.o., Českomoravská 2408 / 1a, Praha 9, 190 00, Česká republika, IČ: 04093551 (ďalej ako "prevádzkovateľ").

Dĺžka trvania súťaže
Súťaž prebieha v čase od 31. 3. 2022 - 6. 4. 2022 do 23:59 hod. (ďalej len "dĺžka trvania súťaže").

Vyhodnotenie súťaže
Po skončení súťaže prebehne vyhodnotenie výsledkov, a to najneskôr do 7. 4. 2022. Súťaž vyhrávajú 2 náhodne vybraní účastníci z komentárov. Celkovo budú rozdané 2 výhry. 

Súťažiaci
Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá zašle svoju odpoveď do súťaže formou komentára na facebookový post prevádzkovateľa, podľa pravidiel uvedených vyššie.

Ceny
Výhercovia získavajú Proteínový kokteil s Acetyl-L-karnitínom (15 porcií) spoločnosti KetoMix. Výherca bude prostredníctvom komentára na facebookový post vyzvaný, aby prevádzkovateľovi prostredníctvom facebookovej správy zaslal poštovú adresu pre doručenie výhry. Doručovaciu adresu je potrebné zaslať najneskôr do 7 dní od kontaktovania výhercu. Výhru si nemožno nárokovať v alternatívnej podobe, zároveň nie je možné ju vymáhať súdnou cestou. Prevádzkovateľ zabezpečí doručenie výhry výhercovi bezodkladne po skončení súťaže. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedoručenie alebo poškodenie výhry.

Prevádzkovateľ má právo vylúčiť účastníka súťaže, ak má oprávnené podozrenie na nedodržanie pravidiel alebo spáchanie podvodného konania zo strany súťažiaceho alebo akejkoľvek inej osoby, konajúcej v prospech súťažiaceho. Každý účastník súťaže môže zaslať iba jednu odpoveď. 

Všeobecné ustanovenia
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnej miere dodržiavať. Svojou účasťou berie súťažiaci na vedomie, že obsah aplikácie, jej výkon, rýchlosť prenosu správ, dát a rýchlosť odpovede je závislá na obsluhujúcej technológii. Vzhľadom k tomu môžu byť tieto skutočnosti nepriaznivo ovplyvnené, na prevádzkovateľovi nezávislými (avšak nie bezvýhradne) faktormi. Ide napríklad o chybu v spojení, výkon serverových počítačov či zachovanie bezpečného sieťového pripojenia. Z uvedených dôvodov prevádzkovateľ vylučuje všetku zodpovednosť, ktorá pramení z vyššie uvedeného. Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže jej prevádzkovateľovi, v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o OOÚ“), dobrovoľne súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu všetkých informácií, poskytnutých prevádzkovateľovi ako správcovi, a zároveň súhlasí s ich prípadným spracovaním prostredníctvom prevádzkovateľa, za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže. Účasťou v súťaži potvrdzuje každý súťažiaci, že je oboznámený so všetkými právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to najmä s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Svoj súhlas môže bezplatne a kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať. Účastník ako dotknutá osoba má právo v zmysle § 28 zákona o OOÚ, a to na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa, žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov (vrátane ďalších práv uvedených v § 28 uvedeného zákona). Zapojením do súťaže účastník potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona o OOÚ a že má vedomosť o všetkých potrebných informáciách uvedených v zákone o OOÚ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akúkoľvek svoju právomoc a povinnosť preniesť na tretiu osobu (dodávateľskú spoločnosť), a to aj bez súhlasu účastníkov súťaže. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Prevádzkovateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. Vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok uvedených v pravidlách tejto súťaže, stráca súťažiaci nárok na výhru. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výhru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré môžu vniknúť súťažiacim v súvislosti s účasťou v súťaži alebo v súvislosti s čerpaním / užívaním výhier. Výhry v súťaži sú právne nevymáhateľné. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci je oboznámený so skutočnosťou, že poskytuje svoje informácie prevádzkovateľovi súťaže a nie spoločnosti Facebook. Spoločnosť Facebook nemá v súvislosti s usporiadaním súťaže voči súťažiacim žiadnu zodpovednosť.

V Prahe dňa: 31. 3. 2022 - prevádzkovateľ súťaže

98 %zákazníkov náš obchod odporúča zo 387 recenzií na Heureka.sk

Sledujte nás, pochváľte sa fotkami vašich receptov a hlavne výsledkov. #ketomixskZobraziť profil

Nemáte ešte účet?

Zaregistrujte sa a získajte veľa výhod:

Darček k narodeninám - nezabudnite vyplniť dátum svojho narodenia

Zľava z opakovaných nákupov

Prehľad všetkých vašich objednávok

Rýchla opakovaná objednávka

Nemusíte vyplňovať svoje údaje

Registrovať sa

Nebudete na to sami!

Tisíce ľudí ako ste vy tu zdieľa svoje výsledky, motivujú sa navzájom a naši výživoví poradcovia Vám tu zodpovedia všetky Vaše otázky. Využite podpory od ostatných a začnite chudnúť už dnes!

PRIDAŤ SA DO SKUPINY

ČLENOVIA viac ako 16 000 členov

Možnosti dopravy

DPD
4,40 €
Zásielkovňa
3,50 €